09. MÓN TRẺ

Tôm tẩm bột

Đặt bànBè Biển Seafood

09. MÓN TRẺ

Mực tẩm bột

Đặt bànBè Biển Seafood
Đặt bànBè Biển Seafood

09. MÓN TRẺ

Đùi gà chiên giòn

Đặt bànBè Biển Seafood

09. MÓN TRẺ

Cháo thịt bằm

Đặt bànBè Biển Seafood