04. MÓN XÀO

Bò lúc lắc

Đặt bànBè Biển Seafood

04. MÓN XÀO

Bò xào sả ớt

Đặt bànBè Biển Seafood

04. MÓN XÀO

Mực xào chua ngọt

Đặt bànBè Biển Seafood

04. MÓN XÀO

Hải sản xào

Đặt bànBè Biển Seafood
Đặt bànBè Biển Seafood