05. MÓN MẶN

Cá thu sốt cà

Đặt bànBè Biển Seafood

05. MÓN MẶN

Tôm rang thịt

Đặt bànBè Biển Seafood

05. MÓN MẶN

Cá bớp kho tộ

Đặt bànBè Biển Seafood

05. MÓN MẶN

Ba chỉ cháy cạnh

Đặt bànBè Biển Seafood

05. MÓN MẶN

Mắn tép chưng thịt

Đặt bànBè Biển Seafood