01. KHAI VỊ

Khoai tây chiên

Đặt bànBè Biển Seafood

01. KHAI VỊ

Gỏi cá trích

Đặt bànBè Biển Seafood
Đặt bànBè Biển Seafood

01. KHAI VỊ

Súp thập cẩm

Đặt bànBè Biển Seafood

01. KHAI VỊ

Súp hải sản

Đặt bànBè Biển Seafood