02. HẢI SẢN

Tôm hùm Wasabi

Đặt bànBè Biển Seafood

02. HẢI SẢN

Cua rang me

Đặt bànBè Biển Seafood

02. HẢI SẢN

Cá mú hấp xì dầu

Đặt bànBè Biển Seafood

02. HẢI SẢN

Mực trứng hấp

Đặt bànBè Biển Seafood

02. HẢI SẢN

Ghẹ rang me

Đặt bànBè Biển Seafood