08. CƠM - MÌ

Mì xào bò

Đặt bànBè Biển Seafood

08. CƠM - MÌ

Mì xào hải sản

Đặt bànBè Biển Seafood

08. CƠM - MÌ

Cơm chiên hải sản

Đặt bànBè Biển Seafood

08. CƠM - MÌ

Cơm chiên ghẹ

Đặt bànBè Biển Seafood

08. CƠM - MÌ

Cơm chiên trứng

Đặt bànBè Biển Seafood